Sohr-Berghaus Hand-Atlas, 7e druk (1878-1886)

See below for (a summary of) this text in English.

Hieronder staat de beschrijving van de atlas. Daarbij horen ook de volgende pagina's

Titelgegevens

Titel: Sohr-Berghaus Hand-Atlas
Uitgever: Carl Flemming
Jaar: 1878-1886 (7e druk, uitgaven: 1878, 1879, 1880, 1881, 1883, 1884, 1886)

Titelpagina (1879, middenuitgave met 65 kaarten): Sohr-Berghaus Hand-Atlas über alle Theile der Erde.
Neu bearbeitet von F. Handtke,
Dirigent der Königlichen Redaction der Reymann'schen Karte.
7. Auflage.
Ausgabe in 65 Blättern.
Inhalts-Verzeichniss. ...
Glogau. Verlag von Carl Flemming. 1879.
Vertaling:
Sohr-Berghaus Handatlas van de hele wereld.
Nieuwe bewerking door F. Handtke,
Hoofd van de Koninklijke Redactie van Reymann's kaart.
Zevende druk. Uitgave in 65 kaartbladen.
Inhoudsopgave. ...
Glogau. Uitgeverij Carl Flemming. 1879.

Titelpagina (1883, grote uitgave met 100 kaarten): Sohr-Berghaus Hand-Atlas über alle Theile der Erde.
Neu bearbeitet von F. Handtke,
Dirigent der Königlichen Redaction der Reymann'schen Karte.
7. Auflage.
Ausgabe in 100 Blättern.
Inhalts-Verzeichniss. ...
Glogau. Verlag von Carl Flemming. 1883.

Titelpagina (1884, beknopte uitgave met 25 kaarten): Sohr-Berghaus Hand-Atlas über alle Theile der Erde.
Neu bearbeitet von F. Handtke,
Dirigent der Königlichen Redaction der Reymann’schen Karte.
7. Auflage.
Ausgabe in 25 Blättern.
Inhalts-Verzeichniss. ...
Glogau. Verlag von Carl Flemming. 1884.

Band

Sohr-Beghaus Hand-Atlas 1883 (100)
Voorkant band / Front cover Sohr-Berghaus Hand-Atlas (100)
Voorkant band / Front cover

De kaarten zijn ongevouwen (plano) of gevouwen ingebonden. De afmetingen van een kaartblad zijn 46 × 40 cm, dus de band voor ongevouwen kaarten is iets groter. De band voor de gevouwen kaarten is iets meer dan half zo groot: 25 × 41 cm. Op de voorkant van de band staan, in vergulde letters, de titel en het aantal kaarten.

Inhoud

De atlas bevat een titelpagina met vermelding van de druk, het aantal kaarten (100, 65 of 25), de inhoudsopgave, en verder plaats, uitgever en jaar van uitgave. De verdere inhoud is natuurlijk afhankelijk van het aantal kaarten.

De grote uitgave (100 kaarten) bevat een 'algemeen' deel (planeten, sterren, wereldkaart) van 7 kaarten, 66 kaarten van Europa, en 27 kaarten van de overige werelddelen. Er zijn 22 kaarten van Duitsland en 11 van Oostenrijk-Hongarije. Ook van de andere grote landen in Europa zijn detailkaarten aanwezig. De overige werelddelen hebben steeds een overzichtskaart en enkele deelkaarten.

In de middenuitgave (65 kaarten) zijn Duitsland en Oostenrijk-Hongarije nog steeds goed vertegenwoordigd met 32 kaarten. De detailkaarten van de andere Europese landen, behalve die van Rusland, zijn weggelaten. Van de overige werelddelen – 9 kaarten – zijn er bijna alleen maar overzichtskaarten. In de lijst van kaarten, bijkaarten en schaal staat een gedetailleerd overzicht van de inhoud van de varianten van de atlas.

De kaarten zijn geproduceerd in lithografie (steendruk). De kleuren – randkleur, vaak met bredere 'bies' – zijn in drukwerk aangebracht. De zeeën en grotere meren zijn voorzien van vlakkleur, vaak lichtgrijs of lichtgroen en soms zelfs (licht)bruin. De kaarten zijn gedrukt op stevig papier.

Veel van de kaarten zijn 'geïsoleerde kaarten'. Ze geven alleen een goed beeld van de betreffende regio. De gebieden daarbuiten zijn dan minder gedetailleerd getekend, bijvoorbeeld door het reliëf weg te laten.

De kaarten zijn niet gedateerd. Het jaartal is dus alleen op te maken uit de titelpagina van de atlas. Op 14 van de 100 kaarten komt de naam van de cartograaf voor en op 1 kaart staat de naam van de graveur: zie de lijst van cartografen en graveurs.

Uitgaven

Voor zover bekend zijn er uitgaven van de atlas verschenen in de jaren 1878, 1879, 1880, 1881, 1883, 1884 en 1886. Niet alle varianten – groot, midden en beknopt – zijn elk jaar nieuw verschenen. De uitgaven zijn gedateerd op de titelpagina.

Vergelijking met de 6e druk

In de grote uitgave – met 100 kaarten – is de afdeling Sterrenkunde vernieuwd en uitgebreid van 2 tot 4 kaartbladen (nrs. 1–4). Er zijn twee nieuwe bladen voor het zonnestelsel en ook twee voor de sterrenbeelden. Verder is er een aparte kaart van Nederland (nr. 58) en van Zuidoost-China (nr. 82). De vier deelkaarten van Spanje en Portugal uit de 6e druk zijn vervallen. Daardoor blijft het totale aantal kaartenbladen (100) gelijk aan dat van de 6e druk.

De volgende kaarten zijn nieuw getekend: Brandenburg (nr. 14), Hessen-Nassau (nr. 21), Hannover (nr. 22), Italië (nr. 44), de Balkan (nr. 68), Palestina (nr. 77), Voor-Indië (nr. 79), China (nr. 81), Noord-Amerika (nr. 87) en Zuid-Amerika (nrs. 95, 96 en 97). De natuurkundige kaart van Midden-Europa is nu in kleur uitgevoerd.

In totaal zijn er dus 18 nieuwe kaarten. Sommige daarvan – onder andere Nederland, Palestina – waren overigens ook al in de latere uitgaven van de 6e druk opgenomen.

De kleuren zijn preciezer 'geplaatst' dan in de 6e druk. Veel randkleuringen zijn nu ook voorzien van een bredere 'bies'. De kaarten zien er daardoor beter uit.

Zie verder de overzichten

Op een aparte pagina staan, ter vergelijking, plaatjes van de nieuwe kaarten in de 7e druk naast die van de overeenkomstige kaarten uit de 6e druk.


Sohr-Berghaus Hand-Atlas, 7th edition (1878-1886)


© M. Witkam, 2007 (rev. 2008-10-19)

valid HTML    valid CSS