Sohr-Berghaus Hand-Atlas, 6e druk (1871-1877)

See below for (a summary of) this text in English.

Hieronder staat de beschrijving van de atlas. Daarbij horen ook de volgende pagina's

Titelgegevens

Titel: Sohr-Berghaus Hand-Atlas
Uitgever: Carl Flemming
Jaar: 1871-1877 (6e druk, uitgaven: 1871, 1872, 1873, 1874, 1875, 1876, 1877)

Titelpagina (1874, grote uitgave met 100 kaarten): Sohr-Berghaus Hand-Atlas über alle Theile der Erde.
Ausgeführt unter Leitung von F. Handtke in dem kartographischen Institut der Verlagshandlung.
6te vollständig neue und verbesserte Auflage.
Ausgabe in 100 Blättern.
Inhaltsverzeichniss. ...
Glogau. Verlag von Carl Flemming. 1874.
Vertaling:
Sohr-Berghaus Handatlas van de hele wereld.
Onder redactie van F. Handtke uitgevoerd in het Cartografische Instituut van de uitgeverij.
Zesde nieuwe en verbeterde druk.
Uitgave in 100 kaartbladen.
Inhoudsopgave. ...
Glogau. Uitgeverij Carl Flemming. 1874.

Titelpagina (1875, beknopte uitgave met 25 kaarten): Sohr-Berghaus Hand-Atlas der neueren Erdbeschreibung über alle Theile der Erde.
Ausgeführt unter Leitung von F. Handtke in dem kartographischen Institut der Verlagshandlung.
6te Auflage. (Vollständig neue und verbesserte Ausgabe.)
Ausgabe in 25 Blättern.
Inhaltsverzeichniss. ...
Glogau. Verlag von Carl Flemming. 1875.

Band

Sohr-Berghaus Hand-Atlas 1874 (100)
Voorkant band / Front cover Sohr-Berghaus Hand-Atlas (100)
Voorkant band / Front cover

De kaarten kunnen ongevouwen (plano) of gevouwen ingebonden zijn. De afmetingen van een kaart zijn 48 × 40 cm, dus de band voor ongevouwen kaarten is iets groter. De band voor de gevouwen kaarten is iets meer dan half zo groot: 26 × 41 cm. Op de voorkant van de band staat, in vergulde letters, de titel en het aantal kaarten.

Inhoud

De atlas bevat een titelpagina met vermelding van de druk, het aantal kaarten (100, 65 of 25), de inhoudsopgave, en verder plaats, uitgever en jaar van uitgave. De verdere inhoud is natuurlijk afhankelijk van het aantal kaarten.

De grote uitgave (100 kaarten) bevat een 'algemeen' deel (planeten, sterren, wereldkaart) van 5 kaarten, 69 kaarten van Europa, en 26 kaarten van de overige werelddelen. Duitsland en Oostenrijk-Hongarije zijn natuurlijk goed vertegenwoordigd, met in totaal 33 kaarten. Ook van de andere grote landen in Europa zijn detailkaarten aanwezig. De overige werelddelen hebben steeds een overzichtskaart en enkele deelkaarten.

In de middenuitgave (65 kaarten) zijn Duitsland en Oostenrijk-Hongarije nog steeds goed vertegenwoordigd met 32 kaarten. De detailkaarten van de andere Europese landen, behalve die van Rusland, zijn weggelaten. Van de overige werelddelen – 9 kaarten – zijn er bijna alleen maar overzichtskaarten.

In de beknopte uitgave (25 kaarten) zijn ook alle detailkaarten van Duitsland, Oostenrijk-Hongarije en Rusland vervallen. Er zijn nu nog 3 'algemene' kaarten, 14 kaarten van Europa, en 8 kaarten van de rest van de wereld. In de lijst van kaarten, bijkaarten en schaal staat een gedetailleerd overzicht van de inhoud van de drie varianten van de atlas.

De prijs van de atlas: 42,75 mark voor de grote uitgave, 30 mark voor de middenuitgave en 12 mark voor de beknopte uitgave.

De kaarten zijn geproduceerd in lithografie (steendruk). De kleuren – randkleur, soms met bredere 'bies' – zijn in drukwerk aangebracht, maar niet altijd op de juiste plaats. De zeeën en grotere meren zijn voorzien van vlakkleur, vaak lichtgrijs of lichtgroen en soms zelfs (licht)bruin. De kaarten zijn gedrukt op stevig papier.

Veel van de kaarten zijn 'geïsoleerde kaarten'. Ze geven alleen een goed beeld van de betreffende regio. De gebieden daarbuiten zijn dan minder gedetailleerd getekend, bijvoorbeeld door het reliëf weg te laten.

De kaarten zijn niet gedateerd. Het jaartal is dus alleen op te maken uit de titelpagina van de atlas. Op 24 van de 100 kaarten komt de naam van de cartograaf voor – meestal Handtke of Theinert – en op 4 kaarten staat de naam van de graveur: zie de lijst van cartografen en graveurs.

Uitgaven

Er zijn uitgaven van de atlas verschenen in alle jaren van 1871 tot en met 1877. Niet alle varianten – groot, midden en beknopt – zijn elk jaar nieuw verschenen. De uitgaven zijn gedateerd op het titelblad.

Vergelijking met de 5e druk

Voor het eerst staat Friedrich Handtke op titelblad. In de eerdere drukken werd steeds Dr. K. Sohr genoemd.

Bij de 5e druk was er de keuze tussen een basisuitgave van 82 kaarten en een uitgebreide uitgave van 114 kaarten. De keuze is nu ruimer, maar het aantal kaarten is kleiner. De inhoud van de atlas is evenwichtiger en minder fragmentarisch.

Het papier van de kaarten is van een veel betere kwaliteit, misschien omdat de kaarten ook gevouwen ingebonden werden. De kleuren zijn nu helemaal in drukwerk uitgevoerd. De plaatsing van de kleuren is alleen niet altijd even nauwkeurig. De kleuren lijken ook 'harder' dan in de 5e druk.

Op de kaarten staat niet langer een jaartal. Er wordt niet vaak een cartograaf genoemd en bijna nooit een graveur.

Er zijn veel nieuwe kaarten verschenen.

Zie verder de volledige overzichten.Sohr-Berghaus Hand-Atlas, 6th edition (1871-1877)


© M. Witkam, 2007

valid HTML    valid CSS