Sohr's Hand-Atlas, 1e druk (1844)

See below for (a summary of) this text in English.

Hieronder staat de beschrijving van de atlas. Daarbij horen ook de volgende pagina's

Titelgegevens

Titel: Sohr's Hand-Atlas
Uitgever: Carl Flemming
Jaar: 1844 (1e druk)

Titelpagina: Vollständiger Hand-Atlas der neueren Erdbeschreibung
über alle Theile der Erde in 80 Blättern.
Herausgegeben von Dr. K. Sohr.
Glogau und Leipzig 1844. Druck u. Verlag von C. Flemming.
Vertaling:
Volledige Handatlas van de hedendaagse aardrijkskunde
van de hele wereld, in 80 kaarten.
Onder redactie van Dr. K. Sohr.
Glogau en Leipzig, 1844. Gedrukt en uitgegeven door C. Flemming.

Band

Sohr's Hand-Atlas 1844
Voorkant band Sohr's Hand-Atlas 1844
Voorkant band met 'buitentitel'

De atlas verscheen van 1841 tot 1844 in twintig afleveringen van (ongevouwen) losse kaarten. De koper moest de kaarten in principe zelf laten inbinden.

Op de band kon een aparte titelpagina – de 'buitentitel' – gelijmd worden, zoals bij mijn exemplaar gebeurd is. Soms is ook de officiële titelpagina – de 'binnentitel' – voor de band gebruikt, of er is een heel andere band gemaakt. Het formaat van de kaarten is 44 × 36 cm, dus de band is iets groter. De afmetingen van mijn exemplaar zijn 46 × 37 cm.

Omdat de kaarten niet genummerd zijn – soms wel met de hand, voor de boekbinder – zijn ze niet altijd in de juiste volgorde ingebonden. Van sommige gebieden, zoals Spanje en Portugal, waren deelkaarten opgenomen die tot één grotere kaart kon worden samengevoegd. Soms zijn die kaarten ook samengevoegd ingebonden, als uitvouwkaart.

Inhoud

De atlas bevat twee titelpagina's. Een daarvan – de 'buitentitel' – kon gebruikt worden voor de band van de atlas. De andere – de 'binnentitel' met fraai gegraveerde kalligrafie – werd dan gebruikt als titelpagina in het gebonden boek. Er werd ook een inhoudsopgave geleverd, die soms gebruikt is voor de achterkant van de band: zie de plaatjes.

Verder bevat de atlas 80 kaarten, geproduceerd in lithografie (steendruk). De kleuren – randkleur – zijn met de hand aangebracht. De kaarten zijn niet genummerd. Op sommige kaarten komt een jaartal voor. Dat kan het jaartal van de kaart zelf zijn, maar ook het jaar waarvoor de statistische gegevens op de kaart gelden: zie de lijst van kaarten en datering. Op veel kaarten komt de naam van de cartograaf voor – meestal Handtke of Theinert – en op enkele de naam van de graveur: zie de lijst van cartografen en graveurs.

De atlas bevat veel kaarten van Duitsland en Oostenrijk: bijna 40% van het totaal. Ook Europa krijgt relatief veel plaats toebedeeld: 60 van de 80 kaarten. De overige werelddelen moeten het doen met 15 kaarten. Een dergelijke verdeling was in die tijd niet ongebruikelijk. Grote delen van Azië, Afrika en Amerika waren in Europa nog onbekend.

Veel van de kaarten zijn 'geïsoleerde kaarten'. Ze geven alleen een goed beeld van de betreffende regio. De gebieden daarbuiten zijn dan minder gedetailleerd, of soms zelfs heel summier, getekend.

Het papier van de kaarten is van matige kwaliteit. Daardoor zijn er vaak vlekjes op de kaarten ontstaan, en zijn de kleuren flets geworden. Het drukprocedé, de lithografie, is niet bevorderlijk voor de 'scherpte' van de kaarten. Vooral in latere drukken van de atlas zijn de kaarten soms 'vervaagd'. De andere in die tijd veel gebuikte drukprocedés, met koper- en staalgravure, leverden een beter resultaat, maar wel voor een hogere prijs.

De kaarten van de atlas zijn niet genummerd. Ze zijn daardoor niet altijd in de juiste volgorde ingebonden. Bovendien is de inhoud van de atlas niet steeds gelijk. In een van de twee varianten komt een kaart van de maan voor (Mondkarte). In de andere variant staat een kaart van Marokko. Er zijn daardoor ook twee inhoudsopgaven in omloop, met een verschillende nummering van de kaarten; heel verwarrend. In latere drukken van de atlas, vooral de 5e, is de nummering overigens nog veel chaotischer.


Sohr's Hand-Atlas, 1st edition (1844)


© M. Witkam, 2009

valid HTML    valid CSS