Handtke's Schul-Atlas, 8e druk (1851)

See below for (a summary of) this text in English.

Hieronder staat de beschrijving van de atlas. Daarbij horen ook de volgende pagina's

Titelgegevens

Titel: Handtke's Schul-Atlas
Uitgever: Carl Flemming, Glogau
Jaar: 1851 (8e druk)

Titelpagina (op voorkant band): F. Handtke's Schul-Atlas der neueren Erdbeschreibung in 25 Blättern.
8te vollständig umgearbeitete Auflage.
Dieser Atlas enthält ...
Glogau, 1851
Druck und Verlag von C. Flemming.
Vertaling:
F. Handtke's Schoolatlas van de hedendaagse Aardrijkskunde in 25 kaartbladen.
Achtste volledig herziene druk.
Deze atlas bevat ...
Glogau, 1851
Gedrukt en uitgegeven door C. Flemming.

Band

De atlas heeft een kartonnen band van  28 × 21 cm (B × H)  met een linnen rug. Op de voorkant daarvan is een combinatie van titelpagina en inhoudsopgave geplakt. Op de achterkant staat een overzicht van cartografische en andere (school)uitgaven van Carl Flemming.

Inhoud

Titelpagina en inhoudsopgave van de atlas staan op de voorkant van de band. De atlas bevat 25 kaarten, vervaardigd in lithografie (steendruk) en met de hand gekleurd (randkleur). Er is geen register.

De atlas begint met twee wereldkaarten: westelijk en oostelijk halfrond, samengesteld tot één dubbel blad. Daarna komen 6 kaarten van de werelddelen, 15 kaarten van de Europese landen en een kaart van Palestina. Aan het einde is een kaart toegevoegd (uit Sohr's (Schul-)Atlas von Deutschland) van het land of de provincie waar de atlas werd verkocht. In dit exemplaar is dat de kaart van Tirol, Stiermarken en Liechtenstein. Zie ook de inhoudsopgave en de lijst van kaarten, bijkaarten en schaal.

De afdruk van de kaarten is van goede kwaliteit; het papier is matig. Bovenaan de kaarten staat de naam van het kaartblad. Verder staat er vaak ook de tekst "Handtke's Schul-Atlas Nº " met daarachter meestal – maar niet altijd – het nummer van de kaart in Romeinse cijfers. De nummers komen zelden overeen met die in de inhoudsopgave; bovendien komen sommige nummers meer dan een keer voor. Onderaan de kaarten staat regelmatig de naam van de uitgever. Op sommige kaarten staan lijsten van berghoogten of statistische gegevens.

Vergelijking met de 2e druk (1841)

Vergeleken met de 2e druk zijn veel kaarten veranderd. Soms gaat het om kleine wijzigingen, zoals in de staatkundige situatie, maar zeker 7 (van de 25) kaarten zijn helemaal opnieuw getekend. Ter illustratie is er een pagina met plaatjes van beide uitgaven ter vergelijking naast elkaar.Handtke's Schul-Atlas, 8th edition (1851)


© M. Witkam, 2011

valid HTML    valid CSS