Flemmings Handkarte / Heimatkarte von Schlesien (ca. 1900 - ca. 1940)

See below for (a summary of) this text in English.

Hieronder staat de beschrijving van de kaartserie. Daarbij horen ook de volgende pagina's

Titelgegevens

Naam: Flemmings Handkarte von Schlesien (ook: Flemmings Neue Kreiskarte), Flemmings Heimatkarte von Schlesien
Uitgever: Carl Flemming, Glogau, Berlin
Jaar: ca. 1900 - ca. 1940

Titel Handkarte (ca. 1900 - ca. 1920, blad 16): Flemmings Handkarte von Schlesien
in Einzelblättern  Maßstab 1:150000
Nr. 16  Kreis Grünberg
Preis 0,75 Mk
Verlag Carl Flemming A.G. Berlin, Glogau
Vertaling:
Flemmings Handkaart van Silezië
in losse bladen op schaal 1:150.000
Nr. 16  Kreis Grünberg
Prijs: 0,75 Mark
Uitgeversmaatschappij Carl Flemming N.V. Berlin, Glogau

Titel Handkarte (ca. 1920 - 1932, blad 23): Flemmings Handkarte von Schlesien
in Einzelblättern  Maßstab 1:150000
Nr. 23  Kreis Lauban  22. Auflage
Geographisches Institut Carl Flemming u. C.T. Wiskott A.-G., Glogau
Auslieferung: Berlin SW 48, Wilhelmstraße 8(?)
Vertaling:
Flemmings Handkaart van Silezië
in losse bladen op schaal 1:150.000
Nr. 23  Kreis Lauban  22e druk
Geografisch Instituut Carl Flemming en C.T. Wiskott N.V., Glogau
Distributie: Berlin SW 48, Wilhelmstraße 8(?)

Titel Heimatkarte (ca. 1930, blad 1): Flemmings Heimatkarte Schlesien
Sonderkarte für Schule, Sport, Reise und Wandern
Blatt 1 mit den Kreisen: Fraustadt, Freystadt, Glogau, Grünberg, Guhrau, Lüben, Sprottau, Steinau, Wohlau
Masstab: 1:150 000
Verlag Carl Flemming und C.T. Wiskott A.G.  Geographisches Institut Glogau
Vertaling:
Flemmings Streekkaart van Silezië
Speciaal voor school, sport, reis en rondtrekken
Blad 1 met de Kreisen: Fraustadt, Freystadt, Glogau, Grünberg, Guhrau, Lüben, Sprottau, Steinau, Wohlau
Schaal: 1:150.000
Uitgeverij Carl Flemming en C.T. Wiskott N.V.  Geografisch Instituut Glogau

Kaarten

De reeks 'Handkarte von Schlesien' bestaat uit 52 kaarten van de Kreise (subdistricten) van de Pruisische provincie Silezië. De kaarten beslaan de hele Pruisische provincie, in latere uitgaven ook de delen die na de eerste wereldoorlog bij Polen of Tsjechoslowakije horen; zie de lijst van kaartbladen.

De kaarten zijn gedrukt in kleurenlithografie. De grenzen van de Kreise zijn in rood aangegeven, het water in blauw, het reliëf in bruin, en het bos soms in groen. De schaal van de kaarten is 1:150.000, waardoor ze veel details bevatten. Ze zijn dus te beschouwen als een aanvulling voor de provincie Silezië op Flemmings Generalkarten. Dat komt ook tot uiting in het vrijwel identieke omslag van de kaarten.

De datering van de kaarten is lastig. In de Duitse GVK - Gemeinsamer Verbundkatalog zijn alle kaartbladen terug te vinden, soms meer dan één keer. Daarbij staan ook jaartallen, vaak als schatting, en de naam van de uitgever. Deze jaartallen beslaan de periode 1910-1938. Aan de hand daarvan kom ik tot de volgende indeling.

Bij kaarten van de 2e reeks wordt soms het nummer van de druk vermeld: '20. Auflage', '21. Auflage' of '22. Auflage'. Het is mij niet duidelijk waar deze nummering op gebaseerd is.

In de periode 1922-1932 verscheen bij Flemming op precies dezelfde schaal ook de reeks 'Heimatkarte von Schlesien' in 7 kaartbladen. De basis van deze kaarten wordt gevormd door de Kreiskarten, waarbij elke Heimatkarte enkele Kreise bevat; zie het overzicht Heimatkarte, Handkarte, Kreis. De Heimatkarten zijn dus ook (veel) groter, ongeveer  87 × 72 cm.

Deze kaarten wijken in een aantal opzichten af van de Handkarte. Dit zijn de belangrijkste verschillen.

Zie ook de pagina met plaatjes voor een vergelijking van kaarten uit de twee reeksen.

Indeling van Pruisisch Silezië

De Pruisische provincie Silezië was verdeeld in drie Bezirke (districten) genoemd naar de hoofdsteden: Liegnitz, Breslau en Oppeln. Elk daarvan was weer onderverdeeld in Kreise (subdistricten), ook genoemd naar de hoofdsteden; zie de provinciekaart. Een overzicht is te vinden in de tabel administratieve indeling van Pruisisch Silezië. Daarin staan ook de huidige Poolse (of Sorbische) namen.Flemmings Handkarte / Heimatkarte von Schlesien (c. 1900 - c. 1940)

Titel Heimatkarte (ca. 1930, blad 1): Flemmings Heimatkarte Schlesien
Sonderkarte für Schule, Sport, Reise und Wandern
Blatt 1 mit den Kreisen: Fraustadt, Freystadt, Glogau, Grünberg, Guhrau, Lüben, Sprottau, Steinau, Wohlau
Masstab: 1:150 000
Verlag Carl Flemming und C.T. Wiskott A.G.  Geographisches Institut Glogau
Vertaling:
Flemmings Streekkaart van Silezië
Speciaal voor school, sport, reis en rondtrekken
Blad 1 met de Kreisen: Fraustadt, Freystadt, Glogau, Grünberg, Guhrau, Lüben, Sprottau, Steinau, Wohlau
Schaal: 1:150.000
Uitgeverij Carl Flemming en C.T. Wiskott N.V.  Geografisch Instituut Glogau


© M. Witkam, 2009
(rev: 2012-04-30)

valid HTML    valid CSS