Flemmings Generalkarten (±1850-1940)

See below for (a summary of) this text in English.

Hieronder staat de beschrijving van de kaartserie. Daarbij horen ook de volgende pagina's

Titelgegevens

'Flemmings Generalkarten' is een verzamelnaam voor enkele reeksen kaarten die werden uitgegeven door Carl Flemming in Glogau, en door de opvolgers van deze uitgeverij: Flemming-Wiskott (Berlin) en Georg Westermann (Braunschweig). Ik onderscheid de volgende reeksen.

Gegevens over deze kaarten zijn moeilijk te vinden. De – voorlopige – indeling in 'reeksen' is gebaseerd op enkele lijsten van leverbare kaarten, uit de periode 1850-1940, en op het verschil in uitgever.

1e reeks
F. Handtke's General-Karten, ca. 1850 - ca. 1880

Op het omslag van F. Handtke's Schul-Atlas (8e druk, 1851) staat een overzicht van de 13 toen leverbare General-Karten 'in het grootste kaartformaat'. Dat zijn twee wereldkaarten, kaarten van de werelddelen, kaarten van enkele Europese landen (Duitsland, Oostenrijk, Frankrijk, Rusland) en, iets goedkoper, een kaart van Egypte en van de Kaukasus. In de lijst zitten veel lacunes, dus ik denk dat de reeks in de loop van de tijd verder is uitgebreid. De relatie met andere kaarten van uitgeverij Flemming – zoals die in Sohr-Berghaus Hand-Atlas – is onduidelijk.

2e reeks
Carl Flemmings Generalkarten, ca. 1880 - ca. 1900 (Flemming)

Friedrich Handtke leefde van 1815 tot 1879. De benaming 'Carl Flemmings Generalkarten' is dus wellicht vanaf ongeveer 1880 in gebruik. Ik heb een lijst gevonden van 40 kaarten; misschien een voortzetting en uitbreiding van de 1e reeks. Behalve wereldkaarten en kaarten van de werelddelen bevat de reeks nu veel meer kaarten van Europese landen en deelkaarten van Duitsland. Van landen buiten Europa zijn er nauwelijks kaarten. De voorbeeldkaart, van het Koninkrijk Saksen, is veel gedetailleerder dan die in de Sohr-Berghaus Hand-Atlas uit dezelfde periode.

3e reeks
Carl Flemmings Generalkarten, ca. 1900 - ca. 1920 (Flemming A.G.)

Vanaf 1898 was Flemming een Aktiengesellschaft (naamloze vennootschap) of A.G. die behalve in Glogau ook een vestiging in Berlijn had. De reeks Generalkarten is nu uitgebreid tot 50 nummers: wereldkaarten, kaarten van de werelddelen, van Duitsland en van vrijwel alle andere Europese landen, en kaarten van enkele gebieden buiten Europa zoals de landen langs de Nijl en Afghanistan.

De voorbeeldkaart, van de Verenigde Staten, is in grote lijnen dezelfde als die in de 8e druk van Sohr-Berghaus Hand-Atlas (ca. 1895). Die kaart is wel bijgewerkt, de bergen zijn nu in bruine arcering aangegeven, de staten hebben elk een eigen (vlak)kleur gekregen, er zijn scheepvaartlijnen ingetekend en de geografische lengte is gegeven t.o.v. de meridiaan van Greenwich (in de atlas de meridiaan van Ferro). Misschien zijn ook andere kaarten uit deze reeks gebaseerd op de atlaskaarten.

Daarnaast gaf Flemming nog verschillende andere kaarten uit. Aan de binnenkant van het omslag van de kaart van de Verenigde Staten worden kantoor- en reiskaarten genoemd, en de 'namentreue Länderkarten' uit de 9e druk van Sohr-Berghaus Hand-Atlas. In de eerste wereldoorlog verschenen ook verschillende Kriegskarten (oorlogskaarten).

4e reeks
Flemmings Generalkarten, ca. 1920 - 1932 (Flemming-Wiskott)

In mei 1919 is Flemming gefuseerd met Wiskott. Het vervaardigen van de Sohr-Berghaus atlas was rond 1910 stopgezet en het produceren van losse kaarten was een van de belangrijke activiteiten van de uitgeverij geworden. De reeks Generalkarten werd langzamerhand uitgebreid van 50 tot 75 nummers, met veel aandacht voor de Europese landen die na de eerste wereldoorlog waren ontstaan. Ook de bestaande kaarten werden bijgewerkt naar de situatie van na de eerste wereldoorlog.

Op het omslag van de kaarten staat nu prominent het (nieuwe?) bedrijfslogo met de naam Flemming in een Sütterlin-letter. De cartografie is niet meer direct te herleiden tot die van een eerder uitgegeven atlas. Er zijn soms sporen te zien van de 9e druk van Sohr-Berghaus, onder andere op de kaart van Australië (Nr. 4). De kaarten zijn vaak nogal slordig gedrukt in kleurenlithografie met – fletse – vlakkleur voor het afgebeelde gebied en rood voor spoorwegen. Het reliëf is zelden aangegeven. De kaarten maken een grauwe indruk.

5e reeks
Flemmings Generalkarten, 1932 - ca. 1940 (Westermann)

In 1932 ging de firma Flemming-Wiskott failliet. De productie van de grote landkaarten werd overgenomen door uitgeverij Westermann in Braunschweig. De reeks Generalkarten werd verder uitgebreid tot uiteindelijk ongeveer 90 nummers. Na 1940 zijn er waarschijnlijk geen nieuwe kaarten meer verschenen. Mijn exemplaar van de kaart van Europa (Nr. 11) geeft de situatie weer van eind 1939.

De naam op de kaarten is meestal 'Flemmings Generalkarten', maar er zijn ook exemplaren met als naam 'Westermanns Generalkarten'. Het Flemming-logo in Sütterlin-letter staat nog steeds bescheiden op het omslag. De cartografie is veel scherper dan die van de eerdere reeks, en de kleuren zijn ook veel helderder. De spoorwegen zijn nog steeds in rood aangegeven; de autowegen zijn nu duidelijk aangegeven in groen. Het reliëf is vaak aangegeven met bruine arcering of grijze schaduw. Zeker vergeleken met de kaarten uit de vorige reeks maken deze kaarten een frisse indruk.Flemmings Generalkarten (±1850-1940)


© M. Witkam, 2008
(rev. 2009-10-24)

valid HTML    valid CSS