Cary's New Universal Atlas (1819)

See below for (a summary of) this text in English.

Hieronder staat de beschrijving van de atlas. Daarbij horen ook de volgende pagina's

Titelgegevens

Titel: Cary's New Universal Atlas (kleinere uitgave)
Uitgever: John Cary, Londen
Jaar: 1819

Titelpagina: Cary's New Universal Atlas; containing Separate Maps of all the
Kingdoms, States, and Countries throughout the World.
Arranged according to the Congress of Vienna and the Treaties of Paris in 1814-15.
London: Printed for John Cary, Engraver & Map seller, Strand, 1819.
Vertaling:
Cary's Nieuwe Wereldatlas; met aparte kaarten van alle
Koninkrijken, Staten en Landen in de wereld.
Geordend volgens het Congres van Wenen en de verdragen van Parijs in 1814-15.
Londen, gedrukt voor John Cary, graveur en kaartverkoper, Strand, 1819.

Cary's New Universal Atlas, 1819
Titelpagina Cary's New Universal Atlas, 1819
Titelpagina

Inhoud

De atlas bevat titelpagina, kaartenregister (per werelddeel alfabetisch geordend naar land) en 72 gekleurde kaarten. De kaarten zijn vervaardigd als kopergravure, enkelzijdig afgedrukt en met de hand ingekleurd: vlakkleur en accentuerende randkleur. Bergen zijn aangegeven door arcering. Onderaan alle kaarten staat – met soms kleine variaties – de tekst 'London: Published by J. Cary, Engraver & Map-seller Nº181 Strand.'

De atlas begint met 2 wereldkaarten. Daarna komen 40 kaarten van Europese landen, 14 van Azië, 1 van Australië (nog grotendeels onbekend), 3 van Afrika (met ook veel witte plekken in de binnenlanden) en 12 van Noord- en Zuid-Amerika. Soms geeft de auteur met de vermelding "Unknown Parts" toe dat een gebied nog onbekend is, maar er verschijnen ook min of meer mythische benamingen zoals "Myrrh and Incense Country" (land van mirre en wierrook) voor het huidige Noord-Somalië (kaart 50).

De nadruk ligt natuurlijk op Europa, en op de gebieden in de andere werelddelen die toen in Europa min of meer bekend waren. Opvallend voor een Engelse atlas is het grote aantal van 12 kaarten voor Duitsland. Ook Italië is met 5 kaarten beter vertegenwoordigd dan het Verenigd Koninkrijk zelf (4 kaarten), maar Frankrijk heet alleen twee overzichtskaarten van de oude en de nieuwe administratieve indeling. Wel weer logisch is het aantal kaarten van Hindoestan / Brits-Indië (5 stuks) en Brits-Amerika (2). Zie de tabellen voor enkele overzichten

De atlas draagt het jaartal 1819. Op de titelpagina wordt vermeld dat de grenswijzigingen als gevolg van het Congres van Wenen (1815) en de verdragen van Parijs (1814 en 1815) in de atlas zijn verwerkt. Maar veel kaarten geven nog de situatie van vóór die tijd weer. Dat geldt vooral voor de deelkaarten van Duitsland (in de 'oude' indeling) en de Nederlanden.



Cary's New Universal Atlas (1819)


© M. Witkam, 2008

valid HTML    valid CSS