Brockhaus, Bilder-Conversations-Lexikon (1837-1841)

See below for (a summary of) this text in English.

Hieronder staat de beschrijving van de kaarten in de encyclopedie. Daarbij horen ook de volgende pagina's

Alle gegevens zijn ontleend aan het digitale exemplaar bij zeno.org

Titelgegevens

Titel: Bilder-Conversations-Lexikon
Uitgever: F.A. Brockhaus, Leipzig
Jaar: 1837-1841

Titelpagina (deel 1): Bilder-Conversations-Lexikon für das deutsche Volk
Ein Handbuch zur Verbreitung gemeinnütziger Kenntnisse und zur Unterhaltung.
In vier Bänden. Erster Band. A-E.
Mit 320 Abbildungen und 17 Landkarten.
Leipzig: F.A. Brockhaus. 1837.
Vertaling:
Geïllustreerde encyclopedie voor het Duitse volk
Een handboek voor de verspreiding van nuttige kennis en ter ontspanning.
In vier delen. Eerste deel. A-E.
Met 320 illustraties en 17 kaarten.
Leipzig, F.A. Brockhaus. 1837.

Inhoud

De encyclopedie is in de periode 1837-1841 uitgegeven in 4 delen.

  1. A-E, 17 kaarten, 1837
  2. F-L, 11 kaarten, 1838
  3. M-R, 10 kaarten, 1839
  4. S-Z, 7 kaarten, 1841

In totaal bevat de encyclopedie 45 kaartbladen; zie voor alle details de inhoudsopgave en de lijst van kaarten en bijkaarten. Op 5 kaartbladen staan ook afbeeldingen van steden en gebouwen.

Er zijn 39 kaarten van Europa en de Europese landen, met de nadruk op Duitsland – 21 kaarten. De overige 6 kaarten zijn van de andere werelddelen. De kaarten zijn vervaardigd in kopergravure. Alleen de overzichtskaart van Duitsland (deel 1, bladzijde 534) is met de hand gekleurd: randkleur voor de staatkundige indeling. De overige kaarten zijn ongekleurd. Een cartograaf wordt niet vermeld. Van de 45 kaarten hebben er 15 – alle in de delen 1 en 2 – de naam van de graveur: J.L. v. Baehr of H. Leutemann. Zie ook de lijst van graveurs.Brockhaus, Bilder-Conversations-Lexikon (1837-1841)HTML © M. Witkam, 2014

valid HTML    valid CSS