Meyer's Zeitungs-Atlas (1849-1852)

See below for (a summary of) this text in English.

Hieronder staat de beschrijving van de atlas. Daarbij horen ook de volgende pagina's

Titelgegevens

Titel: Meyer's Zeitungs-Atlas
Uitgever: Bibliographisches Institut
Jaar: 1849-1852 (-1857)

Titelpagina (complete atlas): Neuester Zeitungs-Atlas für Alte & Neue Erdkunde
Herausgegeben von J. Meyer
Chef des Bibliographischen Instituts in Hildburghausen, Amsterdam, und New-York
Stahlstich, Druck & Verlag des Bibliographischen Instituts.
Preis: In 31 Lieferungen: 4 1/10 Thlr. = 7 1/2 Fl. rhl. Gebunden: 5 Thlr. Cr. = 8 3/4 Fl. rhein.
Vertaling:
Nieuwste actuele atlas voor historische en hedendaagse geografie
Onder redactie van J. Meyer
Hoofd van het Bibliographische Instituut in Hildburghausen, Amsterdam en New York
Staalgravure, druk en uitgave van het Bibliographische Instituut.
Prijs: in 31 afleveringen: 4 1/10 Thaler = 7 1/2 Fl. rhl. Ingebonden: 5 Thlr. Cr. = 8 3/4 Fl. rhein.

Band

De kaarten van de atlas verschenen van 1849 tot 1852 in afleveringen. Ze zijn meestal ongevouwen ingebonden. In mijn exemplaar hebben de ongevouwen kaartbladen de afmetingen  32 × 26,5 cm (B × H).

Inhoud

De atlas bevat titelpagina, inhoudsopgave en 123 kaartbladen. De nummering van de kaarten is verwarrend. In de inhoudsopgave – tevens aanwijzing voor de volgorde van inbinden – zijn de kaarten genummerd in een 'logische' volgorde. Dat is ook de nummering die hier gebruikt is, onder andere bij alle plaatjes. Maar op de kaarten zelf staan de nummers van de volgorde waarin de kaarten verschenen zijn. Als je pech hebt, zijn de kaarten in die volstrekt onlogische volgorde ingebonden (Wereldkaart, Denemarken, Oostenrijk, Canada, Nederland, enz.) Zie voor details het overzicht van inhoud, kaarten en datering van de atlas.

De kaarten zijn gegraveerd in staal; de meeste zijn met de hand gekleurd (randkleur). Aan de bovenkant staat steeds het nummer van de kaart, in de volgorde waarin de kaarten verschenen zijn. Op veel kaarten staat ook het jaar van verschijnen vermeld. In combinatie met de volgorde van verschijnen is daardoor elke kaart precies te dateren. Zie daarvoor de tabel van kaarten in volgorde van uitgave.

Op ruim tweederde van de kaarten staat de tekenaar/cartograaf genoemd. De meest voorkomende namen zijn die van Radefeld en Renner. Op ruim een kwart van de kaarten staat ook de naam van de graveur. Zie het overzicht van cartografen en graveurs. Verder staat vaak de vestigingsplaats van de uitgever genoemd. Naast Hildburghausen zijn dat Amsterdam, Parijs, Philadelphia en New York. Er is geen duidelijk verband met de datering van de kaarten. De precieze gegevens zijn te vinden in het overzicht van de vestigingsplaatsen van de uitgever.

Meyer's Zeitungs-Atlas (1849-1852)
81d. Leyden Meyer's Zeitungs-Atlas (1849-1852)
81d. Leyden

De atlas is als volgt ingedeeld.

  1. Sterrenkunde: 1 kaart
  2. Historische geografie: 10 kaarten (oude geschiedenis)
  3. Hedendaagse geografie: 96 kaarten
  4. Fysische geografie: 16 kaarten

Het gedeelte met kaarten van de hedendaagse geografie begint met 7 kaarten van de wereld en de werelddelen. Daarna komen 66 kaarten van landen en gebieden in Europa, 4 deelkaarten van Azië, 14 van Amerika en 3 van Afrika. De laatste twee kaarten van dit deel zijn plattegronden van de steden Londen en Parijs.

Opvallend in deze atlas is het grote aantal bijkaarten met (omgevingen van) grotere en ook kleinere steden. Sommige daarvan zij zo gedetailleerd dat ze als plattegrond gebruikt zouden kunnen worden. Op de pagina met plaatjes zijn ze in groter formaat afgebeeld. Het totale overzicht is te vinden in de lijst van kaarten, bijkaarten en schaal.

Vergelijking met Meyer's Universal-Atlas

Deze Zeitungs-Atlas (1849-1852) is de opvolger van Meyer's Universal-Atlas (1830-1840). Uit die Universal-Atlas zijn 77 van de 90 kaarten overgenomen, vaak zonder wijzigingen – de suggestie van actualiteit is dus niet juist. Van de oorspronkelijke 16 kaarten over de oude geschiedenis zijn er nog 10 over. Er zijn nogal wat extra kaarten in de afdeling 'hedendaagse geografie': 96 in plaats van 73 bladen, met als opvallendste aanvulling de 6 deelkaarten van de Verenigde Staten van Amerika. De afdeling 'fysische geografie' bevat 15 nieuwe kaarten. De meeste daarvan zijn overigens zonder bronvermelding gekopieerd uit Berghaus' Physikalischer Atlas. Een kaart (110. Lengtes van rivieren) is gebaseerd op de Britse Black's General Atlas. Zie verder

De statistische tabellen uit de Universal-Atlas zijn in de Zeitungs-Atlas vervallen.Meyer's Zeitungs-Atlas (1849-1852)


© M. Witkam, 2010

valid HTML    valid CSS