Meyer's Pfennig-Atlas (1834-1841)

See below for (a summary of) this text in English.

Hieronder staat de beschrijving van de atlas. Daarbij horen ook de volgende pagina's

Titelgegevens

Titel: Meyer's Pfennig-Atlas
Uitgever: Bibliographisches Institut
Jaar: 1834-1841

Titelpagina: Atlas Zum Handgebrauche für die Gesammte Erdbeschreibung.
In 116 Karten gezeichnet von Hauptmann Radefeld und Prem. Lieut. Renner.
In Stahl gestochen für den Verlag des Bibliographischen Instituts.
Vertaling:
Atlas in handzaam formaat met een beschrijving van de gehele aarde.
In 116 kaarten getekend door Kapitein Radefeld en Eerste luitenant Renner.
In staal gegraveerd voor de uitgeverij van het Bibliographische Institut

Band

De kaarten – in mijn exemplaar 18,5 × 12 cm (B × H) – werden in afleveringen van 4 stuks verkocht. De koper moest zelf voor een band zorgen. Daardoor komen allerlei verschillende banden voor. Doorgaans zijn de kaarten ongevouwen ingebonden.

Inhoud

De atlas bevat een titelpagina en 115 kaartbladen. De eerste 7 kaarten zijn sterrenkundige kaarten en wereldkaarten. Daarna komen 5 kaarten van de werelddelen waarbij merkwaardigerwijs Noord-Amerika ontbreekt – misschien was die kaart onderdeel van de geplande 30e aflevering. Vervolgens zijn er 14 overzichtskaarten van Europese landen gevolgd door 56 detailkaarten, vooral van Oostenrijk en Duitsland. De 18 kaarten daarna zijn van enkele landen en regio's buiten Europa. Dan zijn er 3 kaarten van het (Bijbelse) Palestina, en tenslotte 12 kaartbladen met ieder twee plattegronden van Europese steden. Zie voor de details de inhoudsopgave.

De nummering van de kaarten is verwarrend. In de inhoudsopgave zijn de kaarten genummerd in een 'logische' volgorde. In mijn exemplaar zijn de kaarten ook in die volgorde ingebonden. Het is de nummering die hier gebruikt is, onder andere bij alle plaatjes. Maar op de kaarten zelf staan de nummers van de volgorde waarin de kaarten verschenen zijn (Lief. gevolgd door een Romeins cijfer). Zie voor de details de tabellen.

De titelpagina en de kaarten zijn vervaardigd in staalgravure; de meeste zijn met de hand gekleurd (randkleur). Van de kaarten zijn er 44 voorzien van een jaartal (van 1834 t/m 1841); zie het overzicht van kaarten en datering. Opvallend in deze atlas is het grote aantal bijkaarten met (omgevingen van) grotere en ook kleinere steden. Sommige daarvan zij zo gedetailleerd dat ze als plattegrond gebruikt zouden kunnen worden. Het totale overzicht is te vinden in de lijst van kaarten, bijkaarten en schaal.

Als cartograaf wordt op 51 van de 115 kaarten Radefeld (35) of Renner (16) genoemd. Op 18 kaarten staat de naam van de graveur. De details zijn te vinden in de lijst van cartografen en graveurs.

Vergelijking met Meyer's Universal-Atlas

Van ruim 70 kaarten in deze Pfennig-Atlas is een – min of meer – overeenkomstige kaart te vinden in Meyer's Universal-Atlas. Op een aparte pagina staan deze ter vergelijking naast elkaar. Vooral van enkele Duitse staten zijn in de Pfennig-Atlas wel detailkaarten opgenomen en in de Universal-Atlas niet. Ook de aparte kaartbladen met stadsplattegronden ontbreken in de Universal-Atlas, waar de plattegronden vaak als bijkaarten zijn te vinden. Daar staat tegenover dat de kaarten over de Oudheid in de Pfennig-Atlas ontbreken. Zie voor de details de betreffende tabellen.


BronnenMeyer's Pfennig-Atlas (1834-1841)met dank aan H. van 't Zelfde / courtesy of H. van 't Zelfde
© M. Witkam, 2010

valid HTML    valid CSS