Meyer's Großer Hand-Atlas (1843-1860)

See below for (a summary of) this text in English.

Hieronder staat de beschrijving van de atlas. Daarbij horen ook de volgende pagina's

Titelgegevens

Titel: Meyer's Großer Hand-Atlas
Uitgever: Bibliographisches Institut
Jaar: 1843-1860

Titelpagina: Grosser Hand-Atlas über alle Theile der Erde in 170 Karten
Herausgegeben von J. Meyer.
Hildburghausen
Verlag des Bibliographischen Instituts.
Vertaling:
Grote Handatlas van de gehele aarde in 170 kaartbladen
Onder redactie van J. Meyer.
Hildburghausen
Uitgegeven door het Bibliographische Institut.

Band

De atlas verscheen van 1843 tot 1860 in afleveringen van (ongevouwen) losse kaarten. De koper moest de kaarten zelf laten inbinden. De atlas komt dus voor in allerlei privébanden, waarbij de kaarten al dan niet gevouwen ingebonden zijn.

Inhoud

De volledige atlas bevat een titelpagina, een inhoudsopgave van 1 bladzijde, 2 bladzijden met statistische gegevens, en 170 kaartbladen – voor sommige kaarten worden twee bladzijden gebruikt. Omdat de atlas in een periode van 18 jaar in afleveringen is verschenen, is hij vaak onvolledig. De nummering van de kaarten is verwarrend. In de inhoudsopgave zijn de kaarten genummerd in een 'logische' volgorde. Dat is ook de nummering die hier gebruikt is, onder andere bij alle plaatjes. Maar op de kaarten zelf staan de nummers (Nº) van de aflevering, dus van de volgorde waarin de kaarten verschenen zijn. Zie voor de details de lijst van kaarten en afleveringen.

De atlas begint met 4 sterrenkundige kaarten. Daarna komen 2 wereldkaarten en 2 kaarten van de poolgebieden. Vervolgens zijn er 88 kaarten van Europa, met ruime aandacht voor Duitsland, Pruisen en Oostenrijk (40 kaarten). Daarna zijn er 14 kaarten van Azië, 9 van Afrika, 1 van Australië, 45 van Noord- en Midden-Amerika, en 5 van Zuid-Amerika. Opvallend is het grote aantal kaarten (32) van de Verenigde Staten. Behalve 146 'echte' landkaarten, waaronder 4 natuurkundige en 3 geologische kaarten, zijn er ook 24 kaartbladen met stadsplattegronden.

De verdeling van de kaarten over de verschillende gebieden is niet altijd evenwichtig, wat ook blijkt uit de heel verschillende schalen van de kaarten. Zo zijn van de meeste grotere staten in Duitsland aparte kaarten gegeven, maar bijvoorbeeld niet van Württemberg (wel te vinden op de overzichtskaart van Zuid-Duitsland). Er is wel is een gedetailleerde kaart (schaal 1:200.000) van het Saksische hertogdom Gotha, maar niet van de naburige hertogdommen. De afzonderlijke Verenigde Staten van Amerika, groot en klein, hebben meestal een eigen kaart – soms twee kleinere staten op een kaart – maar de staat Indiana is weggelaten. Er zijn wel aparte plattegronden van betrekkelijk kleine steden zoals Mainz, maar niet van bijvoorbeeld Milaan of Rome.

De kaarten zijn vervaardigd is staalgravure. De meeste zijn staatkundig gekleurd (met de hand). De naam van de kaart, de cartograaf – vaak Grässl of Radefeld – en het jaartal staan doorgaans binnen het kaartkader. In de bovenmarge staat links meestal de naam van de atlas "Meyer's – Handatlas" en rechts het nummer (Nº) van de aflevering. Helemaal rechtsboven staat een stempel met het kaartnummer in de inhoudsopgave (de volgorde waarin de kaarten moesten worden ingebonden). Vaak staat in de benedenmarge de uitgever vermeld, soms ook de graveerinrichting. Op 32 kaarten staat de naam van de graveur.

Overgenomen uit andere atlassen

Niet alle kaarten in deze atlas zijn door het Bibliographische Institut zelf ontworpen. Van de 24 stadsplattegronden in Meyers Handatlas zijn er 18 te herleiden tot die in de Engelse atlas van de Society for the Diffusion of Useful Knowledge. Daarbij kunnen de randen en illustraties wel anders zijn. Van de kaarten van Amerika zijn er 32 ontleend aan de Amerikaanse atlassen van Tanner en/of Mitchell – waar wel een kaart van Indiana in staat. De kaart 'Botanische Geographie' (Nr. 128) is overgenomen uit de Engelse 'Black's General Atlas'. Van de 170 kaarten in totaal zijn er dus (minstens) 51 niet afkomstig van het Bibliographische Institut. Alle details zijn te vinden in de lijst van herkomst van de kaarten. Er is ook een pagina met plaatjes van de verschillende kaarten ter vergelijking naast elkaar.Meyer's Großer Hand-Atlas (1843-1860)HTML © M. Witkam, 2012

valid HTML    valid CSS