Tanner's Universal Atlas (1836-1846)

See below for (a summary of) this text in English.

Hieronder staat de beschrijving van de atlas. Daarbij horen ook de volgende pagina's

Titelgegevens

Titel: Tanner's Universal Atlas
Uitgever: H.S. Tanner, Carey & Hart, S.A. Mitchell
Jaar: 1836, 1839, 1843, 1844, 1845, 1846

Titelpagina (1836): A New Universal Atlas
Containing Maps of the various Empires, Kingdoms, States and Republics Of The World.
With a special map of each of the United States, Plans of Cities &c.
Comprehended in seventy sheets and forming a series of
One Hundred And Seventeen Maps, Plans And Sections,
by H.S. Tanner.
Philadelphia, Published By The Author. 1836.
Vertaling:
Een nieuwe wereldomvattende atlas
Met kaarten van de verschillende keizerrijken, koninkrijken, staten en republieken van de wereld.
Met een afzonderlijke kaart van elk van de Verenigde Staten, plattegronden van steden enz.
Zeventig bladen omvattend en een reeks vormend van
honderdzeventien kaarten, plattegronden en profielen,
door H.S. Tanner
Philadelphia, uitgegeven door de auteur. 1836.

Inhoud

De atlas bevat een titelpagina, een bladzijde met de inhoudsopgave, een bladzijde met een register van namen van landen, deelstaten en steden (en van de in de atlas opgenomen tabellen), en een bladzijde met een voorwoord van de auteur. Daarna komen de 69 kaartbladen van de atlas.

Het accent ligt met 38 van de 69 kaartbladen op Amerika, met de nadruk op de Verenigde Staten: 25 kaarten en 3 plattegronden. Voor Europa zijn er 19 kaartbladen. De andere werelddelen zijn in (veel) minder detail gegeven; Azië: 6 kaarten, Afrika: 2 kaarten, Oceanië: 1 kaart, Palestina: 1 kaart, en nog een afbeelding van de hoogste bergen en langste rivieren. Australië is alleen getekend op een bijkaart bij de overzichtskaart van Azië. Zie ook de lijst van kaarten, bijkaarten en schaal

De kaarten van dit exemplaar zijn vervaardigd in kopergravure. De administratieve indeling van de landen en staten is aangegeven met een, met de hand aangebrachte, vlakkleur. Ruim de helft van de kaarten heeft een jaartal (1833-1836); zie de lijst van kaarten en datering. Op ongeveer een derde deel van de kaarten wordt de auteur Tanner genoemd, in het bijzonder op de kaarten van de Verenigde Staten. Op ruim twee derde deel van de kaarten wordt de graveur vermeld. De meest voorkomende namen zijn Brose, Dawson, Knight en Warr. Zie voor de details de lijst van cartografen en graveurs.Tanner's Universal Atlas (1836-1846)


HTML © M. Witkam, 2009

valid HTML    valid CSS