Mitchell's Universal Atlas (1846-1859)

See below for (a summary of) this text in English.

Hieronder staat de beschrijving van de atlas. Daarbij horen ook de volgende pagina's

Titelgegevens

Titel: Mitchell's Universal Atlas
Uitgever: S.A. Mitchell; Thomas, Cowperthwait; Cowperthwait, Desilver & Butler; C. Desilver; Cushings & Bailey
Jaar: 1846, 1847, 1848, 1849, 1850, 1851, 1852, 1853, 1855, 1856, 1857, 1859

Titelpagina (1846): A New Universal Atlas
Containing Maps of the various Empires, Kingdoms, States and Republics Of The World
With a special map of each of the United States, Plans of Cities &c.
Comprehended in seventy sheets and forming a series of
One Hundred And Seventeen Maps, Plans And Sections
Philadelphia, Published By S. Augustus Mitchell, N.E. corner of Market & 7th Streets. 1846
Vertaling:
Een nieuwe wereldomvattende atlas
Met kaarten van de verschillende keizerrijken, koninkrijken, staten en republieken van de wereld.
Met een afzonderlijke kaart van elk van de Verenigde Staten, plattegronden van steden enz.
Zeventig bladen omvattend en een reeks vormend van
honderdzeventien kaarten, plattegronden en profielen,
Philadelphia, uitgegeven door S. Augustus Mitchell, N.E. corner of Market & 7th Streets. 1846

Inhoud

De atlas bevat een titelpagina, een bladzijde met de inhoudsopgave, en 72 kaartbladen. Het accent ligt met 41 kaarten op Amerika, met de nadruk op de Verenigde Staten: 28 kaarten en 3 plattegronden. Voor Europa zijn er 19 kaartbladen. De andere werelddelen zijn in (veel) minder detail gegeven; Azië: 6 kaarten, Afrika: 2 kaarten, Oceanië: 1 kaart, Palestina: 1 kaart, en nog een afbeelding van de hoogste bergen en langste rivieren. Australië is alleen getekend op een bijkaart bij de overzichtskaart van Azië. Zie ook de lijst van kaarten, bijkaarten en schaal

De kaarten van dit exemplaar zijn vervaardigd in lithografie (steendruk). De administratieve indeling van de landen en staten is aangegeven met een, met de hand aangebrachte, vlakkleur. De helft van de kaarten heeft het jaartal 1846; de kaart van Texas is gedateerd 1845; zie de lijst van kaarten en datering. Op drie van de kaarten (12, 36, 68) wordt H.S. Tanner nog als auteur genoemd. De naam van de graveur, J. Knight (titelpagina) of F. Humphrys (72), wordt genoemd op twee van de kaarten.

Vergelijking met Tanner's Universal Atlas

De kaarten uit deze atlas komen bijna allemaal ook voor in Tanner's Universal Atlas (1836); ze staan allen niet in precies dezelfde volgorde. De stadsplattegronden van New York, Philadelphia en Washington staan bij Tanner achter in de atlas en bij Mitchell tussen de andere kaarten van de Verenigde Staten. Het totale aantal kaarten is met drie toegenomen. Het gaat daarbij om kaarten van de nieuwe staten Wisconsin (in 1848 bij de Verenigde Staten), Iowa (1846) en Texas (1845). Zie voor de detailsMitchell's Universal Atlas (1846-1859)


HTML © M. Witkam, 2009

valid HTML    valid CSS